Bestuursones

Evaluering van die Verskillende Metodes om Bestuursones te Identifiseer in die Sentrale Akkerboustreek Zeilinga, V., Nell, W. T. & Le Roux, P. A. L. Hierdie artikel is gegrond op die navorsing wat deur Vorster Zeilinga in 2004 gedoen is vir sy M.Agric.-skripsie in...