Skripsie

Evaluering van verskillende metodes om bestuursones in die sentrale akkerboustreek te identifiseer M.Agric. degree ex-Student: Vorster Zeilinga M.Agric. in Landboubestuur Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe Universiteit van die Vrystaat Bloemfontein Hoofstuk 1:...